Kurs i Sandnes
Januar 2020
20
PÅMELDING
Lingit arrangerer kurs i god bruk av Lingdys og Textpilot.

Kursa er tilpassa:
  • Lærarar og spesialpedagogar
  • Tilsette ved PP-tenester og hjelpemiddelsentralar
  • Føresette og andre i nettverket kring elevar med lese- og skriveutfordringar
Kursa gir grundige innføringar i korleis programma kan utnyttast i skolekvardagen. Det blir og lagt vekt på korleis dei kan innstillast for den enkelte brukar sitt bruk.

Kursa vil vera todelt, med fokus på tilretteleggjing i skolekvardagen i første del, og praktisk bruk av programma i andre del.
Begge kursa vil og ta for seg Lingdys for iPad og Lingdys for Chrome.
Føresette kan om ønskeleg ta med sitt barn på kurset, dersom barnet er motivert for å delta.


NB! Begrensa plass: Det er plass til 15 deltakarar på første kurs, og 10 deltakarar på føresettekurset.
Påmeldingsfrist for kursa i 
Sandnes er 15. januar.
 

Pris: 
Tilsette: 1500,-
Føresette: 750,-


Alle prisar er inkludert mva.
Kurs i Lingdys og Textpilot
09:00 - 12:00
Føresettekurs i Lingdys og Textpilot
13:00 - 15:00
Kursstad

Kronen Gaard Hotel

Lutsiveien 70, 4309 Sandnes

Google Maps