Webinar for lærere 20.10.2020
Oktober 2020
20
PÅMELDING
Program (kl. 09.00-12.00)

  • Marianne K. Sæterhaug – Min historie
  • Monica Melby-Lervåg – En oppdatert oversikt over kunnskap om dysleksi 
  • Vigdis Lothe Waaler – Hvordan tilrettelegge for en likeverdig opplæringssituasjon
  • I sofaen: Språkteknologi og motivasjon for bruk av hjelpemidler (Torbjørn Nordgård og Sverre A. Holbye)
  • I sofaen: Motivasjon, hjem og skole (Anne C. Høvik, Sverre A. Holbye og Frida Bonsak Løvbrøtte)
  • Fabian Stang – En hilsen
  • Spørsmålssesjon med foredragsholdere


PÅMELDING
Praktisk informasjon
Fagwebinaret er gratis å delta på.