Webinar for lærere 18.11.2020
November 2020
18
PÅMELDING
Program (kl. 12.00-15.00)

  • Frida Bonsak Løvbrøtte – Livet som spesialpedagog og dyslektiker
  • I sofaen: Forskning og språkteknologi (Monica Melbye-Lervåg og Torbjørn Nordgård)
  • Trine Aakermann - Tilrettelegging i skolen
  • Sverre A. Holbye – Skriv mer feil, opplev større mestring!
  • I sofaen: Erfaringer hjemmefra (Marianne K. Sæterhaug og Ann Kristin Kufaas)
  • Torbjørn Nordgård – Språkteknologi for dyslektikere
  • Julie Brodtkorb – En hilsen
  • Spørsmålssesjon med foredragsholdere


PÅMELDING
Praktisk informasjon
Fagwebinaret er gratis å delta på.