Fagseminar Oslo

19. september

Lær mer om dysleksi, tilrettelegging og gode verktøy.
Det er gratis å delta!

Plasskapasiteten vår er begrenset, så vi oppfordrer
deg til å melde deg på tidlig for å sikre deg plass.

Program

09:00 - Velkommen, med Jørn Almberg (Lingit)
Dysleksi Oslo, med Tonje Hertaas

09:20 - Åsne Midtbø Aas (Dysleksi Norge): 
Inkluderingsperspektivet.
Hvordan skape inkluderende undervisning for elever med dysleksi? Fra bekymring til tiltak.

-Pause-

10:50 - Silje Juliussen (Lingit): Lingdys - kompenserende hjelpemiddel eller læremiddel?


11:30 - Lunsj

12:15 - Monica Melby-Lervåg (Universitetet i Oslo): 
Hva bør lærere vite om kartlegging av lesing og språkvansker? En forskningsbasert gjennomgang.
-Viktige prinsipper fra dette fagområdet.
-Hvilke norske kartleggingsverktøy har akseptabel kvalitet?
-Hva skiller dysleksi og andre former for lese- og skrivevansker, og hvordan kan man basere tiltak på kartleggingen?

-Pause-

13:45 - Håvard Tjora (Lærer og forfatter): 
Om å mestre matematikken, med et skråblikk på lesestrategier.
-Noen tanker om bruk av lesestrategier oppover i klassene.
-Hoveddelen vil dreie seg om matematikk, der Tjora vil dele tanker og metoder han bruker i møte med sine elever.

15:00 - Vel hjem!

Oslo, 19. september.

Forskningsparken
Møterom: Forum

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Vi holder også kurs i god bruk av Lingdys i Oslo!

Oslo 25. oktober

Lingdys-kursene våre starter med en faglig innledning hvor vi deler kompetanse om dysleksi og ser på hjelpemidler i et større perspektiv. Deretter blir det en praktisk gjennomgang av funksjonaliteten i programmet. Vår kursholder Marianne vil formidle nytteverdien av funksjonene i Lingdys fra et brukerperspektiv.

Vi vil også forklare forskjellen på Lingdys Pluss og Lingdys Skole, konto og innlogging, og vise siste nytt i Lingdys Pluss!